Account

Company

  Menu

Description

YAZARLAR

O. Henry
Frank Stockton
Kate Chopin
HH Munro (SAKI)
Nathaniel Hawthorne
Ambrose Bierce
Anton Çehov
O. Henry
Binbir Gece Masallar?

Düzenleyen
Ahmet Ünal ÇAM

Cad?lar?n Somunlar?
O. Henry

Miss Martha Meacham kö?edeki küçük f?r?n? (burada) sürüyordu. üç basamak yukar? ç?kars?n?z ve kap?y? açt???n?zda zil çalar).

Bayan Martha k?rk ya??ndayd?, banka hesab?nda iki bin odas?nda bir kredi vard? ve iki takma di?i ve anlay??l? bir kalbi vard?. Pek çok insan, evlenme ?ans? Bayan Martha'n?nkinden çok daha dü?ük olanlarla evlendi.
Haftada iki ya da üç kez bir mü?teri gelip ilgilenmeye ba?lad?. Orta ya?l? bir adamd?, gözlük tak?yordu ve özenle kesilmi? kahverengi bir sakal? vard?.
?ngilizceyi güçlü bir Alman aksan?yla konu?uyordu. Giysileri yer yer y?pranm?? ve y?pranm??, baz? yerlerinde ise buru?mu? ve bolla?m??t?. Ama çok düzgün görünüyordu ve çok iyi bir terbiyesi vard?.
Her zaman iki somun bayat ekmek al?rd?. Taze ekme?in somunu be? sentti. Bayat olanlar be?te ikiydi. Bayat ekmek d???nda hiçbir ?ey istemedi.

Tag This Book

This Book Has Been Tagged
It hasn't. Be the first to tag this book!

Our Recommendation

Track It. This book has been $0.99 within the past year.

Notify Me When The Price...

 • $
 • If I'm already tracking this book...

to track this book on eReaderIQ.

Track These Authors

to track Ambrose Bierce on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Ambrose Bierce.
 • to stop tracking Ambrose Bierce.

to track Anton Chekhov on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Anton Chekhov.
 • to stop tracking Anton Chekhov.

to track Arabian Nights on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Arabian Nights.
 • to stop tracking Arabian Nights.

to track Frank Stockton on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Frank Stockton.
 • to stop tracking Frank Stockton.

to track H.H. Munro (SAKI) on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by H.H. Munro (SAKI).
 • to stop tracking H.H. Munro (SAKI).

to track Kate Chopin on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Kate Chopin.
 • to stop tracking Kate Chopin.

to track Nathaniel Hawthorne on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by Nathaniel Hawthorne.
 • to stop tracking Nathaniel Hawthorne.

to track O. Henry on eReaderIQ.

 • to be notified each time the price drops on any book by O. Henry.
 • to stop tracking O. Henry.

Price Summary

 • We started tracking this book on July 14, 2018.
 • This book was $2.99 when we started tracking it.
 • The price of this book has changed 9 times in the past 1,971 days.
 • The current price of this book is $5.99 last checked one hour ago.
 • This book is at its lowest price in the past six months.
 • This lowest price this book has been offered at in the past year is $0.99.
 • The lowest price to date was $0.99 last reached on November 27, 2020.
 • This book has been $0.99 2 times since we started tracking it.
 • The highest price to date was $8.99 last reached on November 20, 2018.
 • This book has been $8.99 2 times since we started tracking it.

Additional Info

 • Publication Date: October 10, 2021
 • Text-to-Speech: Enabled
 • Lending: Disabled
 • Print Length: 148 Pages
 • File Size: 1,497 KB

We last verified the price of this book about one hour ago. At that time, the price was $5.99. This price is subject to change. The price displayed on the Amazon.com website at the time of purchase is the price you will pay for this book. Please confirm the price before making any purchases.